Internasjonal forskning: Kommunene får lite igjen for vindkraftsatsing


Internasjonal forskning: Kommunene får lite igjen for vindkraftsatsing

Kommuner som satser på vindkraftutbygging kan se langt etter økonomiske gevinster, viser ny forskning.