Innsparing i Vindafjord: Legg ned barnehage, kuttar seniortillegg og aukar e-skatt


Innsparing i Vindafjord: Legg ned barnehage, kuttar seniortillegg og aukar e-skatt

Nedlegging av Vats barnehage frå hausten 2020, kutt av ti ekstra fridagar for kommunalt tilsette seniorar, auka eigedomsskatt, nesten ingen nyinvesteringar og kraftig auke i ei rad kommunale takstar - det er trinn ein i arbeidet med å få inntektene til å stemma med driftsutgiftene i Vindafjord kommune.
Les mer om: