Innsatte i finsk fengsel lærer kunstig intelligens


Innsatte i finsk fengsel lærer kunstig intelligens

Vil forberede de innsatte på fremtidens digitale arbeidsmarked.
Les mer om: