Innfører nasjonale regler for fritt skolevalg


Innfører nasjonale regler for fritt skolevalg

Nå må seks fylker endre på reglene.