Inn med retningslinjer for å fjerne hull i unge tenner


Inn med retningslinjer for å fjerne hull i unge tenner

Noen norske barn har fortsatt mye hull. Hvor i landet du bor spiller inn. For første gang innføres nasjonale retningslinjer for tannhelsetjenesten for barn.