Ingen turte å redde Cetin (5)


Ingen turte å redde Cetin (5)

Ingen på vestsiden av Berlinmuren turte å hive seg ut i den tungt bevoktede elva da den fem år gamle gutten druknet.