Ingen gode valg for Arbeiderpartiet


Ingen gode valg for Arbeiderpartiet

Den planlagte nedleggelsen av Ullevål sykehus setter Oslo Arbeiderparti opp mot moderpartiet.