Ingen endring i antall fosterreduksjoner etter ny abortlov


Ingen endring i antall fosterreduksjoner etter ny abortlov

Den nye abortloven har ikke gitt noen endringer i antall fosterreduksjoner, viser tall fra St. Olavs hospital.