Ingen byer i nærheten av flokkimmunitet


Ingen byer i nærheten av flokkimmunitet

Antallet coronasmittede i verdens storbyer er langt under det antallet som trengs for å oppnå flokkimmunitet.