Implantater er fulle av bakterier og sopp


Implantater er fulle av bakterier og sopp

Store mengder mikroorganismer fester seg rundt implantater i mennesker, viser forskning. Forskerne vet ikke hva det gjør med helsa.