Ikkje uro for Draugen-sal


Ikkje uro for Draugen-sal

Villrein i Nordfjella hadde store isklumpar på satellitthalsbanda. No får fem friske reinsdyr liknande halsband for å unngå skrantesjuke. Det får Dyrevernalliansen til å sjå raudt.