- Ikke så bra som det virker utad


- Ikke så bra som det virker utad

Gwyneth Paltrow åpner seg om hvordan det er å dele foreldrerollen med eksmannen Chris Martin.
Les mer om: