I disse byene steg boligprisene mest – og minst – i juni


I disse byene steg boligprisene mest – og minst – i juni

Det var rekordsterke junitall for boligmarkedet i hele Oslo-regionen. Her er utviklingen for resten av de norske byene.