I denne grenda er det tre gonger fleire kattar enn innbyggjarar


I denne grenda er det tre gonger fleire kattar enn innbyggjarar

KOLGROV (NRK): Det byrja med ein heimlaus katt. Nokre år seinare tuslar det fire gonger fleire kattar enn innbyggjarar rundt i den vesle grenda lengst i vest. Kattekolonien aukar innbyggjartalet til 30.
Les mer om: