I amerikansk poesi finst djupner som er fråverande i flaumen av meldingar frå ein viss twitterkonto