I 1985 kjøpte Trump den historiske eiendommen for 85 millioner. Nå koster den skattebetalerne like mye