Hvorfor lanseres det fortsatt uferdige elbiler?


Hvorfor lanseres det fortsatt uferdige elbiler?

Kundene betaler for å være testpiloter.