Hvorfor fly når du kan kjøre slik?


Hvorfor fly når du kan kjøre slik?

En helt selvkjørende, elektrisk Volvo skal få folk vekk fra fly og over i bil på lange reiser.
Les mer om: