Hvordan vil corona­viruset utvikle seg i framtiden?


Hvordan vil corona­viruset utvikle seg i framtiden?

Det vi vet om andre coronavirus kan tyde på at vi ikke trenger covid-vaksine i framtiden.