Hvordan kan en blodprøve av mor avsløre kromosomfeil hos fosteret?


Hvordan kan en blodprøve av mor avsløre kromosomfeil hos fosteret?

Å vite hvordan testen virker, gjør også at det er lettere å forstå hvorfor den ikke alltid gir riktig svar.