Hvor stort er egentlig Roan etter nyttår? (pluss)


Hvor stort er egentlig Roan etter nyttår? (pluss)

Roan opphørte som egen kommune etter nyttår og forsvinner som kommunenavn, men stedsnavnet består. Hvilke områder som kan defineres som Roan, er likevel uavklart.
Les mer om: