Hvis du lar do-lokket stå oppe mens du trekker ned, kan bakterier og virus bli hengende i lufta i 30 minutter


Hvis du lar do-lokket stå oppe mens du trekker ned, kan bakterier og virus bli hengende i lufta i 30 minutter

Bakterier og virus som virvles opp fra åpne do-lokk kan spre seg utover en meter.