Hver sjette uttransportering i fjor avbrutt


Hver sjette uttransportering i fjor avbrutt

Tvungen uttransportering av 996 personer uten lovlig opphold i Norge ble avbrutt i 2018, mens 5.077 personer ble returnert som planlagt.
Les mer om: