Hvem velger å jobbe etter de har fylt 67 år?


Hvem velger å jobbe etter de har fylt 67 år?

Det er ikke bare dem med den høyeste utdanningen som velger å jobbe lenge. Flere overraskende funn kommer fra et nytt forskningsprosjekt om seniorer i arbeidslivet.