Hva skjer med pensjonen ved skilsmisse?


Hva skjer med pensjonen ved skilsmisse?

Ved skilsmisse er hovedregelen at det man skaper felles under ekteskapet i utgangspunktet skal deles. Slik fungerer det ikke med pensjon.