Hva kan vi forvente av politiet?


Hva kan vi forvente av politiet?

Politiets fatale tilkortkommenhet i Kongsberg i oktober i fjor er var et ekko fra 22. juli. Det var det siste vi og politiet trengte.
Les mer om: