Hva gjør vi når vi mister 170 000 oljejobber?


Hva gjør vi når vi mister 170 000 oljejobber?

Kanskje sentralbanksjefen kan hjelpes oss med å få oljedebatten på riktig kurs?
Les mer om: