Hva er best for klimaet – å kjøpe en ny elbil eller bruke opp den gamle bensinbilen?


Hva er best for klimaet – å kjøpe en ny elbil eller bruke opp den gamle bensinbilen?

Det kommer an på hvordan vi regner på utslippene, viser det seg. Og her er ekspertene uenige.
Les mer om: