Hurra for kriminaliteten!


Hurra for kriminaliteten!

Å bli dømt til straff er en anerkjennelse. Det er statens måte å si: «vi forventet mere».