Hundrevis av elefantar har døydd i Botswana


Hundrevis av elefantar har døydd i Botswana

Regjeringa i Botwsana har framleis ikkje testa kadavera av elefantane for å finna årsaka til dødsfalla.