Huaweis grunnlegger sier USA undervurderer selskapet


Huaweis grunnlegger sier USA undervurderer selskapet

Huaweis grunnlegger sier amerikanske politikere undervurderer selskapets kapasitet og at utestengelsen fra USA ikke endrer ambisjonen om global vekst.
Les mer om: