Hoppsjefen trekker paralleller til krisenasjonen Finland


Hoppsjefen trekker paralleller til krisenasjonen Finland

Hopperne må trolig legge ned rekruttlandslaget på grunn av dårlig økonomi. Nå frykter sportssjef Clas Brede Bråthen at det kan få dramatiske konsekvenser for norsk hoppsport.
Les mer om: