- Holdt for narr


- Holdt for narr

På sin andre uke med strenge coronarestriksjoner vet kulturarbeidere fortsatt ikke om de får økonomisk hjelp.