Hjort skaper hodebry for bønder og skogeiere


Hjort skaper hodebry for bønder og skogeiere

Sultne hjorter tar seg til rette, og spiser både fra rundballer og bark på trær. Det fører til økonomiske tap.