Hjernen vår spiller av hendelser på nytt når vi sover


Hjernen vår spiller av hendelser på nytt når vi sover

Forskere har brukt personer med ryggmargsskade for å avdekke hvordan hjernen oppfører seg i søvne.