Hevdet Finlands geniale løsning var å «rake lauv» i skogen. Det er bare ett problem


Hevdet Finlands geniale løsning var å «rake lauv» i skogen. Det er bare ett problem

Trump refset California. Finlands president vedkjenner seg ikke alt han skal ha lært bort til USA-kollegaen.