Her vil de lage verdens mest klimavennlige stål


Her vil de lage verdens mest klimavennlige stål

Stålindustrien er en av de største kildene til CO₂-utslipp i verden. Nå vil produsent starte grønt industrieventyr, ved å ta i bruk hydrogen.
Les mer om: