Her tar de drastiske grep i håp om å lure døden


Her tar de drastiske grep i håp om å lure døden

– Døden er ikke noe gitt fenomen, det er en grense som flyttes hele tida.