Her tapte KA Aurstad 80 millionar(pluss)


Her tapte KA Aurstad 80 millionar(pluss)

Store tap på eit vegprosjekt i Sør- Trøndelag vert trekt fram som hovudårsaka til at KA Aurstad måtte slå seg sjølv konkurs.
Les mer om: