Her slår bølgene inn i aktivitetshuset


Her slår bølgene inn i aktivitetshuset

– Eg skal vere ærleg og seie at ein del vindkraftprosjekt ikkje burde fått godkjenning ut frå min politiske ståstad, seier klimaminister Sveinung Rotevatn (V).