Her setter de rekkevidde-rekord på norske veier


Her setter de rekkevidde-rekord på norske veier

Det offisielle tallet er 610 kilometer. Knut og Henrik kom mye lenger.