Her roper de i fullt raseri mot Norge


Her roper de i fullt raseri mot Norge

Det hysteriske mindretallet skapere et trangere rom for oss andre.
Les mer om: