Her har olje og gass lekket ut 21 ganger på fire år


Her har olje og gass lekket ut 21 ganger på fire år

Norges største raffineri har gjentatte ganger fått kritikk på grunn av manglende vedlikehold.
Les mer om: