Her gikk det galt: – Mange utsetter å legge om vinterdekk i det lengste


Her gikk det galt: – Mange utsetter å legge om vinterdekk i det lengste

1 av 5 kjører med samme dekk året rundt. De fleste ulykkene skjer ved første snøfall. Noe flere har fått erfare allerede.