Her forsvinn den første rulletrappa i Ørsta


Her forsvinn den første rulletrappa i Ørsta

Etter tretti år forsvann Ørsta si første rulletrapp ut døra på Ørsta Torg.
Les mer om: