Her er sikkerhetselementene


Her er sikkerhetselementene

Datoen for ankomsten av nasjonale ID-kort er satt. Se hvordan det skal sikres.