Her er kun jenter velkomne for å spele golf


Her er kun jenter velkomne for å spele golf

Dei sette seg klare mål for å få fleire jenter til å starte med golf. No har langt fleire starta enn ein hadde turt å håpe på.