Her er den siktede norskiraneren sammen med Irans utenriksminister


Her er den siktede norskiraneren sammen med Irans utenriksminister

Da Irans utenriksminister deltok på et arrangement i regi av ambassaden i Norge sommeren 2016 var den drapsplan-siktede norskiraneren til stede.