Her brytes «Farmen»-reglene: - Legender


Her brytes «Farmen»-reglene: - Legender

Møtene med utenforstående førte til smugling av mat, telefonbruk, handleliste og et oppgjør med deltakerne.
Les mer om: