Her blir det minnestein over eit av flogvita frå bygdene